Data streamen vanuit de fysieke wereld naar een digitaal canvas

Algemeen

Om verder te bouwen op de Arduino leerstof binnen de opleiding Netwerkeconomie hebben wij voor dit tweede semester het data streamen vanuit de fysieke wereld naar een digitaal canvas geleerd. Voor mijn project werd hiervoor dus de ontvangen data uit het project verkregen in een excel data stream sheet en deze werd dan geanalyseerd door een zelf opgestelde Knime workflow die deze gegevens in een grafiek zet.

Arduino opstelling

Eerst en vooral begon het project bij de bouw van mijn arduino, hier ben ik begonnen met het 8 led’s project en heb ik deze verder uitgebouwd aan de hand van een bewegingssensor. Het 8 led’s programma laat dus om de beurt een led aanschieten tot alle 8 led’s dit deden, daarna is er een kort moment waar alle led’s uitstaan. De bewegingssensor spreekt voor zichzelf, deze registreert wanneer er zich beweging voordoet en laat hiervoor een ledje branden.

De programmering voor deze opstelling vond zich geheel plaats in het Arduino IDE programma, hier kunnen we met de seriële motor ook alle inkomende data bekijken.

Data Analyse

Voor de data analyse van dit project heb ik eerst de data-streamer toepassing van excel gebruikt die de inkomende data van het programma IDE kan opslaan. Hier zijn instellingen mogelijk die je laten kiezen hoeveel rijen data je precies wil analyseren en tijdsinterval hier bij te pas moet komen.

Na het verkrijgen van de data in een Excel bestand heb ik deze geïmporteerd naar een Knime workflow. Binnen Knime wou ik het mogelijk maken om verschillende bestanden te lezen om zo dus de analyse van gegevens kunnen uit te breiden wanneer deze nodig is, dit is gedaan aan de hand van een “file reader loop”.

Reflectie

Dit project heeft me in het algemeen geïnspireerd om meer met Arduino te gaan doen en verkregen data te verzamelen en te analyseren. Verder heeft de opdracht me ook heel wat meer inzicht gegeven in de werking van Arduino en het programmeren ervan.

Geef een antwoord